Thương hiệu : Apple

Apple là một trong những tập đoàn dẫn đầu trong cách mạng công nghệ thế giới với nhiều sản phẩm được xem như huyền thoại iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iOS, OS X, watchOS. 

Được thành lập năm 1976 tại mỹ Apple đang chiếm thị phần hàng đầu trong doanh số về điện thoại di động và máy tính bảng trên toàn thế giới. Apple là một trong những thương hiệu thành công nhất trên thế thời. Giá trị thương hiệu của apple chính là chìa khóa đảm bảo cho sự thành công của công ty trong thời gian qua.