Cấu hình outlook nhận và gửi mail

2016-05-15 05:23:42

Cấu hình chuẩn :

Incoming IMAP Server:

  • Server port: 995

Outgoing SMTP Server:

  • Server port: 587
  • Encryption: auto

Hôm nay mình khá đau đầu với lỗi : Send test e-mail message: Your server does not support the connection encryption type you have specified. Try changing the encryption method. Contact your mail server administrator or Internet service provider (ISP) for additional assistance.

Nên hướng dẫn các bạn fix và coi như note lại khi dùng outlook.

Cấu hình outlook nhận và gửi mail

Các bạn vào tool -->Acount Settings --> Kích đúp vào email. Nó sẽ hiện lên bảng POP and IMAP account settings.

Click vào mục More Settings.. --> vào thẻ Outgoing Server chọn vào mục Use same settings as my incoming mail server.

Kiểm tra ở Advanced

Incoming IMAP Server:

  • Outgoing SMTP Server: smtp-mail.outlook.com
  • Server port: 587
  • Encryption: TLS

Outgoing SMTP Server:

  • smtp-mail.outlook.com
  • Server port: 587
  • Encryption: TLS

Nếu không được bạn thử Sever port là 465 Encryption là SSL thử,

Ngoài ra xem các phần mềm như Avast hay duyệt virut khác có chặn email hay không,

Xong tất cả qua Test Acount Setting để kiểm tra.


Nội dung Goctuvan được xuất bản bởi
tags
outlook

Bình luận

Nếu đã có tài khoản hãy đăng nhập

Viết đánh giá đầu tiên cho bài viết

Bài viết cùng chuyên mục