• Ngừng đóng ứng dụng để tiết kiệm pin

    Đóng các ứng dụng đang chạy gần đây sẽ không làm tăng thêm thời lượng pin cho thiết bị của bạn, dù cho bạn sử dụng một thiết bị chạy Android hay một chiếc iPhone. Những chỉ dẫn dưới đây có thể sẽ g
  • Cách root máy android & Mục đích của bạn ?

    Bạn muốn sử dụng hết hiệu năng của thiết bị Android, bạn muốn có quyền truy cập sâu vào hệ thống của chính thiết bị của mình. Bạn sẽ làm được tất cả điều đó khi đã Root thiết bị Android của mình đi