Thương hiệu : Toshiba

Toshiba là một công ty đa quốc gia công nghệ cao có trụ sở tại Nhật Bản. Toshiba dược tổ chức thành bốn nhóm thương mại chính: Nhóm Sản Phẩm Số, Nhóm Thiết Bị Điện Tử, Nhóm Đồ Dùng Gia Dụng và Nhóm Cơ Sở Hạ Tầng Xã hội